NAZYWAM SIĘ MONIKA SOŃTA

Monia-4-kopia

ZAJMUJĘ SIĘ:

Komunikacją organizacyjną
i zaangażowaniem pracowników

Doktorat

Kończę pisanie pracy doktorskiej na temat komunikacji wewnętrznej w organizacjach biznesowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Zajęcia akademickie

Prowadzę zajęcia na temat zaangażowania pracowników na Podyplomowych Studiach Budowania Marki Pracodawcy na Akademii Leona Koźmińskiego

 

Projektowaniem dobrego miejsca pracy (koncepcja Quality of Working Life
w duchu innowacji społecznej)

Warsztaty, szkolenia, projekty

Projektuję warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem metody LEGO SERIOUS PLAY.

Diagnoza klimatu organizacyjnego

Prowadzę badania klimatu organizacyjnego sprzyjającego stylowi pracy rodziców.

 Zobacz wnioski z badania ankietowego z maja 2015, zrealizowanego przy współpracy z MamoPracuj.pl

Współpracą międzynarodową
ze startupami

W obszarze komunikacji oraz rozwoju biznesu współpracuję z brytyjską firmą rozwiązującą globalny problem w obszarze ortopedii:

Andiamo

Historia Andiamo (The Guardian, maj 2018)

O Andiamo na blogu AWS Amazon

Jestem:

mentorką i mentee

Otwarty Program Mentoringowy

Vital Voices

(edycja szósta 2017/2018)

Program mentoringowy wspierający przedsiębiorczość

„Młodzi w Łodzi”

propagatorką idei

SŁOWA KLUCZOWE:

#CCOprinciple
#communication
#motivation
#employeeengagement
#sensemaking
#EmployerBranding

#LEGOSERIOUSPLAY
#emergingstrategies
#strategizing
#QualityofWorkingLife
#organisationalculture
#socialinnovation
#innowacjespołeczne
#learninganddevelopment
#positivepsychology

#mentoring
#startups
#BusinessDevelopment
#CommunityOfPractices

„Gotowe” tematy do rozmowy ze mną:

 • Wystąpienie na temat komunikacji w organizacji oraz angażowania pracowników
 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych (PL oraz EN)
 • Przeprowadzenie warsztatu metodą Lego Serious Play (gotowe-do-użycia scenariusze dotyczą: pracy zespołowej i motywowania pracowników), a także warsztat diagnozy motywacji aktywnych zawodowo mam.
 • Diagnoza organizacyjna oparta na analizie treści (content analysis) – badanie M-Factor
 • Współpraca merytoryczna np. artykuł ekspercki, wypowiedź, przygotowanie raportu tematycznego typu research-to-practice report

Uwielbiam pracować i inspirować się stylem działania tych osób:

 • Basia Zych z Employer Branding Institute – więcej
 • Ula Radzińska z AUDE – więcej
 • Magdalena Selwant-Różycka z Deloitte – więcej
 • Prof. Sławek Magala –  więcej
 • Gosia Perczak z Pan i Pani Fotograf – więcej

O metodzie LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

Facylitacja metodą LEGO® SERIOUS PLAY®  zorientowana jest na stworzenie przestrzeni do rozmowy…

LSP otwiera / rozwija rozmowę na dany temat w organizacji.

 

Przestrzeń do swobodnego mówienia wynika z:

 • doświadczania rękami (thinking with your hands oraz hands on, minds on)
 • przyzwoleniem włączania wyobraźni Każdy uczestnik buduje co najmniej jeden model.
 • konstrukcji rozmowy, dzięki której każdy ma szansę zabrać głos. Każdy dzieli się swoją opowieścią.
 • ciagłego używania metafor Tworzymy własne znaczenia i interpretacje.
 • pozytywnych skojarzeń z budowaniem z klocków Budujemy od pierwszych minut warsztatu.

 

Dopasowanie do organizacji…

LEGO® SERIOUS PLAY® to sposób na przeprowadzenie rozmowy. Każdy warsztat projektujemy od początku, w dopasowaniu do tematu wokół którego toczy się rozmowa oraz specyfiki organizacji.

My (ja i Klient, czyli mam nadzieję Twoja firma :)) także zaczynamy od rozmowy, podczas której podejmujemy decyzję, czy metoda LSP jest właściwa w danej sytuacji i czy mój sposób działania wpisze się w styl i ton komunikacji w firmie.

 

Przykładowe zastosowania warsztatu LSP:

 • „Inny-niż-zwykle” zogniskowany wywiad grupowy
 • Rozmowa wokół tematów postrzeganych jako trudno uchwytne biznesowo: angażowanie i oczekiwania pracowników, przepływ informacji, rozwój w organizacji, kultura organizacyjna, wartości i sposób postępowania
 • Sesja dzielenia się doświadczeniami
 • Sesja wypracowywania pomysłów
 • Integracja
 • Jako wstęp do warsztatu wiedzowego np. pracy innymi metodami
 • Zwizualizowanie systemu oraz sieci powiązań pomiędzy jego elementami np. mapa interesariuszy, mapa zespołu

 

W zależności od potrzeb, firma otrzymuje krótkie podsumowanie ze zdjęciami oraz zestawieniem kluczowych stwierdzeń np. lista wypracowanych praktyk czy pomysłów lub raport rozszerzony o obserwacje pracy grupy i spostrzeżenia osoby prowadzącej warsztat.

 

Przykład wkomponowania LEGO SERIOUS PLAY w badanie klimatu organizacyjnego:

Badanie oczekiwań mam pracujących w firmie:

 1. Analiza danych zastanych (Desk Research)

Zogniskowane wywiady grupoowe z wykorzystaniem LEGO SERIOUS PLAY. (Warsztat powinien trwać co najmniej trzy godziny).

 1. Ankieta online skierowana do pracowników będących rodzicami
 2. Wywiady pogłębione z pracownikami działu HR

 

Opracowanie raportu, który zazwyczaj dostarcza kolejnych tematów do rozmowy w organizacji…

Program rozwojowy w obszarze zaangażowania pracowników wykorzystujący metodę LSP:

O jakiej pracy marzy mama?

Czym jest diagnoza M-Factor?

Badanie M-Factor, które diagnozuje wrażliwe momenty mam pracujących w danej firmie oraz pokazuje, które czynniki sprzyjają, a które ograniczają zaangażowanie mam w sferę zawodową.

Diagnozę adresujemy do organizacji, w których:

 • dużą część pracowników stanowią kobiety
 • jest chęć do poprawy takich wskaźników jak powrót do pracy mam po przerwach związanych z wychowaniem dziecka
 • pojawia się chęć rozmowy o zrównoważonym stylu pracy (równowagą między życiem prywatnym a zawodowym)
 • jest potrzeba większej różnorodności, tworzenia empatycznej organizacji
 • dba się o elastyczność czasu pracy i dopasowanie oczekiwań pracodawcy do oczekiwań pracowników

Wspólnie z Fundacją Mamo Pracuj uważamy, że warto zacząć rozmowę w organizacji od społeczności mam, która to grupa ma widoczne oczekiwania i charakterystyczny rygor codzienności. Dobre praktyki wypracowane w zakresie stylu pracy rozprzestrzenią się na całą organizację i jej pracowników.

O programie M-Factor na bieżąco piszę na blogu i na profilu LinkedIn